CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 03 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 03/01/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 6 ( Ngày 03/1 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 4
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 25
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 30 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 30 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 5.1
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 20
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 7
10:20:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 13
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 18
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:45:00 Pocoyo Tập 31+32+34
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 5.1
13:15:00 Happy birthday Số 56
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 62 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 62 ( P2 )
15:10:00 Vui học Toán Số 23
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 18
16:15:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 10
16:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 7
16:45:00 Ống kính biết tuốt Số 20
17:10:00 Pocoyo Tập 35+36 + 37 PL
17:40:00 Music 4 Kids Số 50 PM
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 5.2 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 19 PM
19:15:00 Nào mình cùng đi Số 26 PM
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 5 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 63 PM
21:10:00 Hài : Mùa phong bì PL
21:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 5

22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 31 PL
22:50:00 Pocoyo Tập 35+36 + 37 PL
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 19
23:50:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 56
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 5.2
0:50:00 Pocoyo Tập 35+36 + 37 PL
1:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 5

Comments

comments

Comments are closed.