“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 ngày 01 tháng 11 năm 2013

Chúc Nguyễn 01/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 6 ngày 01 tháng 11 năm 2013

Giờ PS       Tên chương trình

6:30:15      Tập thể dục buổi sáng

6:38:35      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  11 . 1

7:02:45      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  11 . 2

7:29:45      Yêu con hơn mỗi ngày – Số 47

8:00:20      Phim  Thiên đường thêu – Tập 29 . 1

8:30:45      Phim  Thiên đường thêu – Tập 29 . 2

9:15:05      PHH  Vua sư tử – Tập 23 . 1

9:27:45      PHH  Vua sư tử – Tập 23 . 2

9:48:00      Ước mơ của bé – Số 52

10:20:00   Tôi yêu nhà tôi – Số 4

10:52:45   PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 34 . 1 (Phần III)

11:02:50   PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 34 . 2 (Phần III)

11:37:00   Những que diêm thông minh – Số 80

11:43:00   Ống kính biết tuốt – Số 11

11:46:50   Vui học Toán – Số 17 (Phần 2)

11:54:50   PHH  Những tiên nữ winx xinh đẹp – Tập 25 . 1

12:09:40   PHH  Những tiên nữ winx xinh đẹp – Tập 25 . 2

12:45:20   PHH  Vua sư tử – Tập 23 . 1

13:01:05   PHH  Vua sư tử – Tập 23 . 2

13:15:20   Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 63

13:55:25   Phim  Tình yêu trong gió – Tập 64 . 1

14:24:15   Phim  Tình yêu trong gió – Tập 64 . 2

15:05:00   Những que diêm thông minh – Số 80

15:11:00   Vui học Toán – Số 17 (Phần 2)

15:25:40   PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 34 . 1 (Phần III)

15:34:30   PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 34 . 2 (Phần III)

15:48:40   Ống kính biết tuốt – Số 11

16:14:50   Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 1

16:28:00   Đoán giá đúng – Số 65

16:31:45   Kids&Family News – Số 9

17:08:45   PHH  Những tiên nữ winx xinh đẹp – Tập 26 . 1

17:23:35   PHH  Những tiên nữ winx xinh đẹp – Tập 26 . 2

17:38:35   Music 4 Kids – Số 41

17:53:00   Ca nhạc thiếu nhi :   Bài 01, Bài 02, Bài 03

18:10:00   PHH  Vua sư tử – Tập 24 . 1

18:25:50   PHH  Vua sư tử – Tập 24 . 2

18:46:35   PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 35 . 1 (Phần III)

18:56:45   PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 35 . 2 (Phần III)

19:17:05   Nào mình cùng đi Số 17

19:34:40   Phim  Khang Hy vi hành – Tập  12 . 1

19:58:50   Phim  Khang Hy vi hành – Tập  12 . 2

20:25:20   Phim  Tình yêu trong gió – Tập 65 . 1

20:52:55   Phim  Tình yêu trong gió – Tập 65 . 2

21:18:25   Phim Hài  50. Chuyện nhà quan  – Phần 1

21:34:00   Phim Hài  50. Chuyện nhà quan  – Phần 2

21:50:45   Những que diêm thông minh – Số 80

22:00:00   Phim  Thiên đường thêu – Tập 30 . 1

22:25:15   Phim  Thiên đường thêu – Tập 30 . 2

22:50:55   PHH  Những tiên nữ winx xinh đẹp – Tập 26 . 1

23:02:55   PHH  Những tiên nữ winx xinh đẹp – Tập 26 . 2

23:20:10   PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 35 . 1 (Phần III)

23:27:50   PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 35 . 2 (Phần III)

23:40:10   Những que diêm thông minh – Số 80

23:50:10   Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 56

0:09:55      Ống kính biết tuốt – Số 11

0:19:50      PHH  Vua sư tử – Tập 24 . 1

0:32:20      PHH  Vua sư tử – Tập 24 . 2

0:49:55      PHH  Những tiên nữ winx xinh đẹp – Tập 26 . 1

1:01:55      PHH  Những tiên nữ winx xinh đẹp – Tập 26 . 2

1:19:55      Yêu con hơn mỗi ngày – Số 47

 

Comments

comments

Comments are closed.