“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 ngày 28 tháng 11 năm 2013″

Chúc Nguyễn 27/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 5 ngày 28 tháng 11 năm 2013″
Giờ PS Tên chương trình
6:26:30 Tập thể dục buổi sáng
6:35:20 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 8 . 1
7:01:35 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 8 . 2
7:25:55 Music 4 Kids – Số 44
7:43:15 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
8:00:15 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 26 . 1
8:29:50 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 26 . 2
9:15:50 PHH Vua sư tử – Tập 50 . 1
9:27:20 PHH Vua sư tử – Tập 50 . 2
9:43:45 Vui học Toán – Số 20 (Phần 2)
9:52:15 Nhìn hình bắt chữ – Số 2
10:20:15 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 60
10:35:55 Tể tướng lưu gù
10:52:00 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 61 . 1 (Phần III)
11:01:50 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 61 . 2 (Phần III)
11:35:10 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 5
11:45:55 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
11:55:45 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 26 . 1
12:09:55 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 26 . 2
12:49:55 PHH Vua sư tử – Tập 50 . 1
13:03:55 PHH Vua sư tử – Tập 50 . 2
13:18:40 Tôi yêu nhà tôi – Số 8
14:04:35 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 26 . 1
14:35:40 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 26 . 2
15:12:40 Kids&Family News – Số 12
15:30:45 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 61 . 1 (Phần III)
15:39:30 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 61 . 2 (Phần III)
15:50:40 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
16:15:25 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 67
16:33:35 Tể tướng lưu gù
16:34:05 Vui học Toán – Số 20 (Phần 2)
16:37:05 Nhìn hình bắt chữ – Số 2
17:06:50 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 27 . 1
17:21:00 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 27 . 2
17:35:35 Nào mình cùng đi Số 20
17:50:40 Ca nhạc : Bài 8 , Bài 9, Bài 7
18:09:35 PHH Vua sư tử – Tập 51 . 1
18:25:35 PHH Vua sư tử – Tập 51 . 2
18:47:20 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 62 . 1 (Phần III)
18:57:55 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 62 . 2 (Phần III)
19:20:15 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 51
19:38:15 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 9 . 1
20:03:00 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 9 . 2
20:28:05 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 27 . 1
20:54:40 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 27 . 2
21:17:45 Phim Hài 75 . Lệ làng – Phần 1
21:33:15 Phim Hài 75 . Lệ làng – Phần 2
21:50:05 Happy birthday – Số 51
21:55:55 Tể tướng lưu gù
22:00:40 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 27 . 1
22:25:45 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 27 . 2
22:51:35 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 27 . 1
23:03:15 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 27 . 2
23:21:05 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 62 . 1 (Phần III)
23:28:40 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 62 . 2 (Phần III)
23:40:55 Happy birthday – Số 50
23:50:35 Nào mình cùng đi Số 20
0:10:10 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
0:17:35 Tể tướng lưu gù
0:20:20 PHH Vua sư tử – Tập 51 . 1
0:33:20 PHH Vua sư tử – Tập 51 . 2
0:50:45 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 27 . 1
1:02:25 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 27 . 2
1:20:00 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 67

Comments

comments

Comments are closed.