CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

Chúc Nguyễn 26/12/2013 Comments Off

Giờ Ps Thứ 5 ( Ngày 26/12 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 36
7:25:00 Music 4 Kids Số 48
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 22 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 22 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 1
9:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 6
9:55:00 Vui học Toán Số 23
10:20:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 9
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 10
11:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 6
11:45:00 Ống kính biết tuốt Số 19
11:55:00 Pocoyo Tập 13+14
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 1
13:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 12
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 54 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 54 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 16
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 10
16:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 6
16:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 71
16:45:00Pocoyo Tập 15+16 PL
17:40:00 Nào mình cùng đi Số 24
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 1.2 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 11 PM
19:15:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 55
19:30:00 Tể tướng lưu gù Tập 37 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 55 PM
21:10:00 Hài : Sống nhờ Ôsin PL
21:40:00 Happy birthday Số 55

22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 23 PL
22:50:00 Pocoyo Tập 15+16 PL
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 11
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 24
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 1.2
0:50:00 Pocoyo Tập 15+16 PL
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 71

Comments

comments

Comments are closed.