CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 23 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 23/01/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 5 ( Ngày 23/01 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 24
7:25:00 Music 4 Kids Số 52
7:40:00 PHHVN : Mị Châu – Trọng Thủy 3
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 10 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 10 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 15.1
9:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 10
9:55:00 Nào mình cùng đi Số 28
10:00:00 PHHVN : Mị Châu – Trọng Thủy 3
10:20:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 13
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 3
11:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 10
11:45:00 Ống kính biết tuốt Số 23
11:55:00 PHHVN : Mị Châu – Trọng Thủy 3
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 15.1
13:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 16
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 82 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 82 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 20
15:25:00 Thần xe siêu tốc Tập 3
16:15:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 13
16:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 75
16:45:00
17:10:00 PHHVN : Ở lại cùng Sếu con PM
17:40:00 Nào mình cùng đi Số 28
17:45:00
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 15.2 PM
18:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 4 PM
19:15:00 Music 4 Kids Số 52
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 25 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 83 PM
21:10:00 Hài : Việc làng PM
21:40:00 Happy birthday Số 59

22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 11 PL
22:50:00 PHHVN : Ở lại cùng Sếu con
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 4
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 28
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 15.2
0:50:00 PHHVN : Ở lại cùng Sếu con
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 75

Comments

comments

Comments are closed.