CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 22 tháng 05 năm 2014

Vân Anh Nguyễn 22/05/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 5
7:25:00 Nhí tài năng Số 7
7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 25
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 8
9:15:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 17
9:45:00 Lớp học gà con Số 5
10:20:00 Khám phá thế giới Số 10
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 9
11:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 25
11:45:00 Happy birthday Số 82
11:55:00 PHHVN : Xe đạp PL
12:45:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 17
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 32
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 21
15:10:00 Kids&Family new Số 37
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 9
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 25
17:00:00 PHHVN : Tình bạn Internet & Xe đạp và ô tô PL
17:30:00 Nào mình cùng đi Số 46 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 18 PL
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 10 PM
19:15:00 Music 4 Kids Số 70 PM
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 6 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 22 PM
21:10:00 Hài : Những người đàn ông đảm PL
21:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 9 PL
22:50:00 PHHVN : Tình bạn Internet & Xe đạp và ô tô PL
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 10
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 46
0:20:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 18
0:50:00 PHHVN : Tình bạn Internet & Xe đạp và ô tô PL
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 92

Comments

comments

Comments are closed.