CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 20 tháng 02 năm 2014

Chúc Nguyễn 20/02/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 3
7:25:00 Music 4 Kids Số 56
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 35 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 35 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 8
9:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 14
9:55:00 Nào mình cùng đi Số 32
10:20:00 Điều kì diệu quanh ta Số 2
10:45:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 2
11:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 14
11:45:00 Ống kính biết tuốt Số 27
11:55:00 PHHVN : Truyền thuyết hoa hương dương Tập 2
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 8
13:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 19
13:55:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 2 ( P1 )
14:25:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 2 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 24
15:25:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 2
16:15:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:30:00 Nhìn hình đoán chữ Số 14
16:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 79
17:10:00 PHHVN : Truyền thuyết hoa hương dương Tập 2 PM
17:40:00 Happy birthday Số 64 PM
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 9 PL
18:35:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 3 PM
19:15:00 Music 4 Kids Số 56
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 4 PM
20:20:00 Phim Cuộc chiến thừa kế Tập 3 PM
21:10:00 Hài : Tỷ phú văn lang PM
21:40:00 Happy birthday Số 63
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 36 PL
22:50:00 PHHVN : Truyền thuyết hoa hương dương Tập 2
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 25
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 32
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 9 PL
0:50:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 3
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 79

Comments

comments

Comments are closed.