CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 ngày 19 tháng 12 năm 2013

Chúc Nguyễn 19/12/2013 Comments Off

Thời gian Thứ 5 ( Ngày 19/12 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 29
7:25:00 Music 4 Kids Số 47
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 15 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 15 ( P2 )
9:15:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 20
9:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 5
9:55:00 Vui học Toán Số 22
10:20:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 8
10:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 3
11:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 5
11:45:00 Ống kính biết tuốt Số 18
11:55:00 Pocoyo Tập 5+6
12:45:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 20
13:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 11
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 47 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 47 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 15
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 3
16:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 5
16:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 70
17:10:00 Pocoyo Tập 7+8 PL
17:40:00 Nào mình cùng đi Số 23
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 21 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 4 PM
19:15:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 54
19:30:00 Tể tướng lưu gù Tập 30 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 48 PM
21:10:00 Hài : Vỡ mộng PL
21:40:00 Happy birthday Số 54
22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 16 PL
22:50:00 Pocoyo Tập 7+8 PL
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 4
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 23
0:20:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 21
0:50:00 Pocoyo Tập 7+8 PL
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 70

Comments

comments

Comments are closed.