CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 19 tháng 06 năm 2014

Chúc Nguyễn 19/06/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 5 ( Ngày 19/06 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 33
7:25:00 Nhí tài năng Số 11
7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 29
8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 4
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 19
9:45:00 Lớp học gà con Số 13
10:20:00 Khám phá thế giới Số 18
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 37
11:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 29
11:45:00 Happy birthday Số 89
11:55:00 PHHVN : Chiếc lá
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 19
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 35
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 49
15:10:00 Kids&Family new Số 41
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 37
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 29
17:00:00 PHHVN : Anh và em & Quạ và Công PM
17:30:00 Nào mình cùng đi Số 50 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 20 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 38 PM
19:15:00 Music 4 Kids Số 74 PM
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 34 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 50 PM
21:10:00 Hài : Nghĩa mẹ như PL
21:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 2
22:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 5 PL
22:50:00 PHHVN : Anh và em & Quạ và Công
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 38
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 50
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 20
0:50:00 PHHVN : Anh và em & Quạ và Công
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 96

Comments

comments

Comments are closed.