CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 15 tháng 05 năm 2014

Vân Anh Nguyễn 15/05/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 A hữu chính truyện Tập 28
7:25:00 Nhí tài năng Số 6
7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 24
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 1 ( P1 )
8:30:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 1 ( P2 )
9:15:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 10
9:45:00 Lớp học gà con Số 3
10:20:00 Khám phá thế giới Số 8
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 2
11:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 24
11:45:00 Happy birthday Số 80
11:55:00 PHHVN : Nhân hàng thời gian
12:45:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 10
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 31
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 14 ( P1 )
14:25:00 Gia đình đá quý Tập 14 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 36
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 2
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 24
17:00:00 PHHVN : Những chú cá lạc đàn PL
17:30:00 Nào mình cùng đi Số 45 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 11 PL
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 3 PM
19:15:00 Music 4 Kids Số 69 PM
19:30:00 A hữu chính truyện Tập 29 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 15 PM
21:10:00 Hài : Hai điều ước PL
21:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 2 PL
22:50:00 PHHVN : Những chú cá lạc đàn
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 3
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 45
0:20:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 11
0:50:00 PHHVN : Những chú cá lạc đàn
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 91

Comments

comments

Comments are closed.