CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 13 tháng 03 năm 2014

Chúc Nguyễn 13/03/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 24
7:25:00 Music 4 Kids Số 59
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 56 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 56 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 29
9:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
9:55:00 Nào mình cùng đi Số 35
10:20:00 Điều kì diệu quanh ta Số 5
10:45:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 23
11:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
11:45:00 Happy birthday Số 68
11:55:00 PHHVN : Chiếc áo tàng hình
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 29
13:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 22
13:55:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 23 ( P1 )
14:25:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 23 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 27
15:25:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 23
16:15:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 15
16:30:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
16:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 82
17:10:00 PHHVN : Chú bé Phô Tô PM
17:40:00 Nào mình cùng đi Số 35
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 30 PL
18:35:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 24 PM
19:15:00 Music 4 Kids Số 59
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 25 PM
20:20:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 24 PM
21:10:00 Hài : Lợn vàng chạy sô PM
21:40:00 Happy birthday Số 68
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 57 PL
22:50:00 PHHVN : Chú bé Phô Tô
23:20:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 24
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 35
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 30
0:50:00 PHHVN : Chú bé Phô Tô
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 82

Comments

comments

Comments are closed.