CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 13 tháng 02 năm 2014

Chúc Nguyễn 13/02/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 5 ( Ngày 13/02 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 42
7:25:00 Music 4 Kids Số 55
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 28 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 28 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 1 PL
9:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 13
9:55:00 Nào mình cùng đi Số 31
10:20:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 1
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 24
11:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 13
11:45:00 Ống kính biết tuốt Số 26
11:55:00 PHHVN : Tìm thầy học khôn
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 1 PL
13:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 19
13:55:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 17 ( P1 )
14:25:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 17 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 23
15:25:00 Thần xe siêu tốc Tập 24
16:15:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 1
16:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 78
16:45:00
17:10:00 PHHVN : Tìm thầy học khôn PM
17:40:00 Nào mình cùng đi Số 31
17:45:00
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 2 PL
18:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 25 PM
19:15:00 Music 4 Kids Số 55
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 43 PM
20:20:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 18 PM
21:10:00 Hài : Của Gia bảo PM
21:40:00 Happy birthday Số 62

22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 29 PL
22:50:00 PHHVN : Tìm thầy học khôn
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 25
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 31
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 2 PL
0:50:00 PHHVN : Tìm thầy học khôn
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 78

Comments

comments

Comments are closed.