CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 ngày 12 tháng 12 năm 2013

Chúc Nguyễn 12/12/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 5 ngày 12 tháng 12 năm 2013

Giờ PS Tên chương trình
6:26:30 Tập thể dục buổi sáng – Số 2
6:35:35 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 22 . 1
7:00:20 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 22 . 2
7:25:05 Music 4 Kids – Số 46
7:40:55 Vui học Toán – Số 21 (Phần 2)
7:44:40 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 2)
8:00:20 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 8 . 1
8:30:30 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 8 . 2
9:17:55 PHH Công chúa phép thuật – Tập 13 . 1
9:29:30 PHH Công chúa phép thuật – Tập 13 . 2
9:44:55 Vui học Toán – Số 21 (Phần 2)
9:50:10 Nhìn hình bắt chữ – Số 4
9:58:00 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 1)
10:20:25 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 7
10:30:55 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 2
10:54:00 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 75 . 1 (Phần III)
11:04:05 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 75 . 2 (Phần III)
11:35:25 Nhìn hình bắt chữ – Số 4
11:48:55 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 1)
11:55:25 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 40 . 1
12:10:00 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 40 . 2
12:49:30 PHH Công chúa phép thuật – Tập 13 . 1
13:03:35 PHH Công chúa phép thuật – Tập 13 . 2
13:17:50 Tôi yêu nhà tôi – Số 10
14:01:00 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 40 . 1
14:32:10 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 40 . 2
15:10:50 Kids&Family News – Số 14
15:28:55 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 75 . 1 (Phần III)
15:37:40 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 75 . 2 (Phần III)
15:50:55 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 1)
16:15:20 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 69
16:30:20 Vui học Toán – Số 21 (Phần 2)
16:35:30 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 2)
16:37:45 Nhìn hình bắt chữ – Số 4
17:07:15 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 41 . 1
17:21:50 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 41 . 2
17:35:55 Nào mình cùng đi Số 22
17:51:00 Ca nhạc : Bài 14 , Bài 16 , Bài 15
18:09:15 PHH Công chúa phép thuật – Tập 14 . 1
18:23:20 PHH Công chúa phép thuật – Tập 14 . 2
18:44:20 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 76 . 1 (Phần III)
18:54:25 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 76 . 2 (Phần III)
19:16:45 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 53
19:31:30 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 2)
19:37:00 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 23 . 1
20:00:40 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 23 . 2
20:24:05 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 41 . 1
20:50:15 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 41 . 2
21:15:00 Phim Hài 90 . Cả nhà thương nhau
21:28:35 Phim Hài 90 . Cả nhà thương nhau
21:48:10 Vui học Toán – Số 21 (Phần 2)
21:50:35 Happy birthday – Số 53
22:00:50 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 9 . 1
22:26:30 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 9 . 2
22:53:45 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 41 . 1
23:05:50 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 41 . 2
23:21:10 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 76 . 1 (Phần III)
23:28:45 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 76 . 2 (Phần III)
23:40:45 Happy birthday – Số 53
23:50:55 Nào mình cùng đi Số 22
0:10:00 Ống kính biết tuốt – Số 17 (Phần 2)
0:20:15 PHH Công chúa phép thuật – Tập 14 . 1
0:31:50 PHH Công chúa phép thuật – Tập 14 . 2
0:50:30 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 41 . 1
1:02:35 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 41 . 2
1:20:35 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 69

Comments

comments

Comments are closed.