CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 ngày 07 tháng 11 năm 2013

Chúc Nguyễn 07/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 5 ngày 07 tháng 11 năm 2013

Giờ PS         Tên chương trình

6:27:00        Tập thể dục buổi sáng

6:35:20        Phim  Khang Hy vi hành – Tập  17 . 1

6:59:20        Phim  Khang Hy vi hành – Tập  17 . 2

7:26:45        Music 4 Kids – Số 41

7:44:10        Ống kính biết tuốt – Số 12

8:00:05        Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 5 . 1

8:30:55        Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 5 . 2

9:15:05        PHH  Vua sư tử – Tập 29 . 1

9:27:15        PHH  Vua sư tử – Tập 29 . 2

9:46:35        Vui học Toán – Số 16 (Phần 2)

9:52:00        Happy birthday – Số 49

10:15:10      Ước mơ của bé – Số 53

10:30:20      Ống kính biết tuốt – Số 12

10:45:05      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 40 . 1 (Phần III)

10:55:05      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 40 . 2 (Phần III)

11:06:10      Những que diêm thông minh – Số 75

11:37:10      Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 2

11:49:40      Ống kính biết tuốt – Số 12

11:55:20      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 5 . 1

12:08:50      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 5 . 2

12:47:35      PHH  Vua sư tử – Tập 29 . 1

13:02:35      PHH  Vua sư tử – Tập 29 . 2

13:17:15      Tôi yêu nhà tôi – Số 5

13:59:20      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 5 . 1

14:30:25      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 5 . 2

15:09:25      Kids&Family News – Số 10

15:25:30      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 40 . 1 (Phần III)

15:34:10      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 40 . 2 (Phần III)

15:49:05      Ống kính biết tuốt – Số 12

16:15:15      Ước mơ của bé – Số 53

16:30:15      Những que diêm thông minh – Số 75

16:39:25      Vui học Toán – Số 16 (Phần 2)

17:08:20      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 6 . 1

17:21:50      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 6 . 2

17:36:25      Nào mình cùng đi Số 17

17:52:05      Ca nhạc :   Bài 18, Bài 19, Bài 20

18:09:25      PHH  Vua sư tử – Tập 30 . 1

18:26:10      PHH  Vua sư tử – Tập 30 . 2

18:45:35      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 41 . 1 (Phần III)

18:56:05      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 41 . 2 (Phần III)

19:18:25      Yêu con hơn mỗi ngày – Số 48

19:36:40      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  18 . 1

20:01:30      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  18 . 2

20:26:45      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 6 . 1

20:54:05      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 6 . 2

21:18:40      Phim Hài  56. Đi tắt đón đầu  – Phần 1

21:35:35      Phim Hài 56. Đi tắt đón đầu   – Phần 2

22:00:05      Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 6 . 1

22:26:05      Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 6 . 2

22:51:30      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 6 . 1

23:02:10      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 6 . 2

23:20:00      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 41 . 1 (Phần III)

23:27:30      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 41 . 2 (Phần III)

23:40:35      Những que diêm thông minh – Số 75

23:50:25      Nào mình cùng đi Số 17

0:10:55        Ống kính biết tuốt – Số 12

0:20:50        PHH  Vua sư tử – Tập 30 . 1

0:34:15        PHH  Vua sư tử – Tập 30 . 2

0:50:50        PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 6 . 1

1:01:30        PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 6 . 2

1:20:45        Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 64

 

Comments

comments

Comments are closed.