CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 06 tháng 03 năm 2014

Chúc Nguyễn 06/03/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 17
7:25:00 Music 4 Kids Số 58
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 49 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 49 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 22
9:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
9:55:00 Nào mình cùng đi Số 34
10:20:00 Điều kì diệu quanh ta Số 4
10:45:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 16
11:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
11:45:00 Happy birthday Số 67
11:55:00 PHHVN : Khói thuốc lá
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 22
13:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 21
13:55:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 16 ( P1 )
14:25:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 16 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 26
15:25:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 16
16:15:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 14
16:30:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
16:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 81
17:10:00 PHHVN : Cây tre trăm đốt PM
17:40:00 Nào mình cùng đi Số 34
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 23 PL
18:35:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 17 PM
19:15:00 Music 4 Kids Số 58
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 18 PM
20:20:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 17 PM
21:10:00 Hài : Cụ tổ hiển linh Tập 2 PM
21:40:00 Happy birthday Số 67
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 50 PL
22:50:00 PHHVN : Cây tre trăm đốt
23:20:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 10
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 34
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 23
0:50:00 PHHVN : Cây tre trăm đốt
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 81

Comments

comments

Comments are closed.