CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 06 tháng 02 năm 2014

Chúc Nguyễn 06/02/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 5 ( Ngày 06/02 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 35
7:25:00 Music 4 Kids Số 54
7:40:00 PHHVN : Mị Châu – Trọng Thủy 2
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 21 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 21 ( P2 )
8:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
9:15:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tấp 3
9:45:00 Nào mình cùng đi Số 30
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 12
10:00:00 Hài : Tết vào tết ra
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 17
11:15:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 15
11:45:00 Ống kính biết tuốt Số 25
11:55:00 PHHVN : Vào hang kiến phần 3
12:25:00 Ca nhạc thiếu nhi
12:45:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tấp 3
13:15:00 Hài : Cổ tích thời @ Tập 2
13:55:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 10 ( P1 )
14:25:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 10 ( P2 )
14:50:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 3 PL
15:10:00
15:25:00 Thần xe siêu tốc Tập 17
15:55:00 Chương trình tết : Bóng bay nghệ thuật
16:15:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 15
16:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 77
16:45:00
16:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
17:10:00 PHHVN : Ba chiếc ghê PM
17:40:00 Nào mình cùng đi Số 30
17:45:00
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 4 PL
18:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 18 PM
19:15:00 Music 4 Kids Số 54
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 36 PM
20:20:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 11 PM
21:10:00 Hài : Bu thằng bối PM
21:40:00 Happy birthday Số 61

21:50:00 Đệm
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 22 PL
22:50:00 PHHVN : Ba chiếc ghê
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 18
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 30
0:20:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 1 PL
0:50:00 PHHVN : Ba chiếc ghê
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 77

Comments

comments

Comments are closed.