“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 ngày 05 tháng 12 năm 2013″

Chúc Nguyễn 05/12/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 5 ngày 05 tháng 12 năm 2013″
Giờ PS Tên chương trình
6:25:00 Hình hiệu Kids & Family TV
6:26:30 Tập thể dục buổi sáng – Số 2
6:35:35 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 15 . 1
7:00:25 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 15 . 2
7:25:45 Music 4 Kids – Số 45
7:44:35 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
8:00:15 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 1 . 1
8:30:25 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 1 . 2
9:17:50 PHH Công chúa phép thuật – Tập 6 . 1
9:29:30 PHH Công chúa phép thuật – Tập 6 . 2
9:49:55 Nhìn hình đoán chữ – Số 3
9:58:15 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
10:20:00 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 6
10:29:35 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 1
10:52:40 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 68 . 1 (Phần III)
11:02:35 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 68 . 2 (Phần III)
11:35:55 Happy birthday – Số 52
11:45:55 Nhìn hình đoán chữ – Số 3
11:50:45 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
11:55:15 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 33 . 1
12:09:50 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 33 . 2
12:49:20 PHH Công chúa phép thuật – Tập 6 . 1
13:03:25 PHH Công chúa phép thuật – Tập 6 . 2
13:17:40 Tôi yêu nhà tôi – Số 9
14:01:05 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 33 . 1
14:29:40 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 33 . 2
15:11:05 Kids&Family News – Số 13
15:29:10 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 68 . 1 (Phần III)
15:37:55 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 68 . 2 (Phần III)
15:52:50 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
16:15:15 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 68
16:30:15 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
16:33:50 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
16:37:05 Nhìn hình đoán chữ – Số 3
17:06:35 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 34 . 1
17:21:10 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 34 . 2
17:35:15 Nào mình cùng đi Số 21
17:50:20 Ca nhạc : Bài 12 , Bài 11 , Bài 13
18:08:35 PHH Công chúa phép thuật – Tập 7 . 1
18:22:40 PHH Công chúa phép thuật – Tập 7 . 2
18:43:40 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 69 . 1 (Phần III)
18:53:30 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 69 . 2 (Phần III)
19:15:50 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 52
19:30:35 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
19:36:05 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 16 . 1
19:59:30 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 16 . 2
20:25:05 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 34 . 1
20:51:15 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 34 . 2
21:16:00 Phim Hài 84. Mẹ xin lỗi con – Phần 1
21:32:30 Phim Hài 84. Mẹ xin lỗi con – Phần 2
21:50:55 Happy birthday – Số 52
22:00:10 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 2 . 1
22:25:50 Phim Ỷ thiên đồ long ký – Tập 2 . 2
22:53:05 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 34 . 1
23:05:10 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 34 . 2
23:20:00 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 69 . 1 (Phần III)
23:27:35 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 69 . 2 (Phần III)
23:40:35 Happy birthday – Số 51
23:50:45 Nào mình cùng đi Số 21
0:10:50 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
0:20:05 PHH Công chúa phép thuật – Tập 7 . 1
0:31:40 PHH Công chúa phép thuật – Tập 7 . 2
0:50:20 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 34 . 1
1:02:25 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 34 . 2
1:20:25 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 68

Comments

comments

Comments are closed.