CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 05 tháng 06 năm 2014

Chúc Nguyễn 05/06/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 5 ( Ngày 05/06 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 19
7:25:00 Nhí tài năng Số 9
7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 27
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 22
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 5
9:45:00 Lớp học gà con Số 9
10:20:00 Khám phá thế giới Số 14
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 23
11:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 27
11:45:00 Happy birthday Số 86
11:55:00 PHHVN : Tiếng nhạc ve PL
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 5
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 34
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 35
15:10:00 Kids&Family new Số 39
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 23
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 27
17:00:00 PHHVN : Anh em nhà cá heo PL
17:30:00 Nào mình cùng đi Số 48 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 6 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 24 PM
19:15:00 Music 4 Kids Số 72 PM
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 20 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 36 PM
21:10:00 Hài : Cái tướng cái số PL
21:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 23 PL
22:50:00 PHHVN : Anh em nhà cá heo PL
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 24
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 48
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 6
0:50:00 PHHVN : Anh em nhà cá heo PL
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 94

Comments

comments

Comments are closed.