CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 02 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 02/01/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 5 ( Ngày 02/1 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 3
7:25:00 Music 4 Kids Số 49
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 29 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 29 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 4.2
9:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 7
9:55:00 Vui học Toán Số 23
10:20:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 10
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 17
11:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 7
11:45:00 Ống kính biết tuốt Số 20
11:55:00 Pocoyo Tập 27+28+29+30
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 4.2
13:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 13
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 61 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 61 ( P2 )
15:10:00 Kids&Family new Số 17
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 17
16:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 7
16:40:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 72
16:45:00 Pocoyo Tập 31+32+33+34 PL
17:40:00 Nào mình cùng đi Số 25
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 5.1 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 18 PM
19:15:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 56
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 4 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 62 PM
21:10:00 Hài : Vỡ mộng PL
21:40:00 Happy birthday Số 56

22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 30 PL
22:50:00 Pocoyo Tập 31+32+33+34 PL
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 18
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 25
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 5.1
0:50:00 Pocoyo Tập 31+32+33+34 PL
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 72

Comments

comments

Comments are closed.