CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 30 tháng 04 năm 2014

Vân Anh Nguyễn 30/04/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 A hữu chính truyện Tập 13
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 29
7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
8:00:00 Khang hi vi hành Tập 16 ( P1 )
8:30:00 Khang hi vi hành Tập 16 ( P2 )
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 7
9:45:00 Kids&Family new Số 34
9:55:00 Kids&Family new Số 34
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 42
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 13
11:35:00 Happy birthday Số 78
11:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 23 PM
11:55:00 PHHVN : Mỹ Châu – Trọng Thủy 2 PL
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 7
13:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 89
13:25:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 89
13:55:00 Giấc mơ tình yêu Tập 23 ( P1 )
14:25:00 Giấc mơ tình yêu Tập 23 ( P2 )
15:10:00 Khám phá thế giới Số 4
15:20:00 Khám phá thế giới Số 4
15:30:00 Thần xe siêu tốc Tập 13
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Happy birthday Số 78
17:00:00 PHHVN : Mỹ Châu – Trọng Thủy 3 PL
17:30:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
17:35:00 Nhìn hình bắt chữ Số 22
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 8 PM
18:30:00 Thần xe siêu tốc Tập 14 PL
19:15:00 Thứ 6 cùng Au Số 4
19:30:00 A hữu chính truyện Tập 14 PM
20:20:00 Giấc mơ tình yêu Tập 24 PM
21:10:00 Hài : 49 gặp 50 PL
21:45:00 Happy birthday Số 78
22:00:00 Khang hi vi hành Tập 17 PL
22:50:00 PHHVN : Mỹ Châu – Trọng Thủy 3 PL
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 14
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 89
0:20:00 Chiến binh vũ trụ 8
0:50:00 PHHVN : Mỹ Châu – Trọng Thủy 3 PL
1:20:00 Kids&Family new Số 34

Comments

comments

Comments are closed.