CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 26 tháng 03 năm 2014

Chúc Nguyễn 26/03/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 37
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 24
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 69 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 69 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 42
9:45:00 Kids&Family new Số 29
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 37
10:45:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 4
11:35:00 Happy birthday Số 71
11:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 18 PM
11:55:00 PHHVN : Trên giá sách
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 42
13:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 84
13:55:00 Chinh phục thiên tài Tập 10 ( P1 )
14:25:00 Chinh phục thiên tài Tập 10 ( P2 )
15:10:00 Điều kì diệu quanh ta Số 7
15:25:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 4
16:15:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:30:00 Happy birthday Số 71
17:05:00 PHHV : Ve vàng – Dế lửa Tập 1 PM
17:25:00 Trực tiếp Game tương tác PM
17:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 17 PL
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 43 PL
18:35:00 Bầy khủng long bé nhé Tập 5 PM
19:15:00 Kids&Family new Số 29
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 38 PM
20:20:00 Chinh phục thiên tài Tập 11 PM
21:10:00 Hài : Gậy ông đập lưng ông PL
21:40:00 Happy birthday Số 71
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 70 PL
22:50:00 PHHV : Ve vàng – Dế lửa Tập 1
23:20:00 Bầy khủng long bé nhé Tập 5
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 84
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 43
0:50:00 PHHV : Ve vàng – Dế lửa Tập 1
1:20:00 Kids&Family new Số 29

Comments

comments

Comments are closed.