CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 26 tháng 02 năm 2014

Chúc Nguyễn 26/02/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 9
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 20
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 41 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 41 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 14
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 28
9:55:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 80
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 33
10:45:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 8
11:35:00 Ống kính biết tuốt Số 28
11:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 15 PM
11:55:00 PHHVN : Ếch chia Trăng
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 14
13:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 80
13:55:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 8 ( P1 )
14:25:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 8 ( P2 )
15:10:00 Điều kì diệu quanh ta Số 3
15:25:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 8
16:15:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:30:00 Ống kính biết tuốt Số 28
16:40:00 Nhìn hình bắt chữ Số 14
16:45:00 Happy birthday Số 65
17:10:00 PHHVN : Tiếng nhạc ve PM
17:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 13 PL
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 15 PL
18:35:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 9 PM
19:15:00 Kids&Family new Số 25
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 10 PM
20:20:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 9 PM
21:10:00 Hài : Thị hến kén chồng PM
21:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 13
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 42 PL
22:50:00 PHHVN : Tiếng nhạc ve
23:20:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 9
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 80
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 15
0:50:00 PHHVN : Tiếng nhạc ve
1:20:00 Kids&Family new Số 25

Comments

comments

Comments are closed.