CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

Chúc Nguyễn 25/12/2013 Comments Off

Giờ Ps Thứ 4 ( Ngày 25/12 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 35
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 12
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 21 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 21 ( P2 )
9:15:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 26
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 19
9:55:00 Vui học Toán Số 23
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 24
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 9
11:35:00 Ống kính biết tuốt Số 19
11:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 6 PM
11:55:00 Pocoyo Tập 11+12
12:45:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 26
13:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 71
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 53 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 53 ( P2 )
15:10:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 55
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 9
16:15:00 Music 4 Kids Số 48
16:40:00 Vui học Toán Số 23
16:45:00 Happy birthday Số 55
17:10:00 Pocoyo Tập 13+14 PL
17:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 4 PL
17:45:00Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 1.1 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 10 PM
19:15:00 Kids&Family new Số 16
19:30:00 Tể tướng lưu gù Tập 36 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 54 PM
21:10:00 Hài : Bức tượng PL
21:40:00 Vui học Toán Số 23

22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 22 PL
22:50:00 Pocoyo Tập 13+14 PL
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 10
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 71
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 1.1
0:50:00 Pocoyo Tập 13+14 PL
1:20:00 Kids&Family new Số 16

Comments

comments

Comments are closed.