CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 21 tháng 05 năm 2014

Chúc Nguyễn 21/05/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 4
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 32
7:45:00 Happy birthday Số 82
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 7
9:15:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 16
9:45:00 Nào mình cùng đi Số 45
10:20:00 Lớp học gà con Số 5
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 8
11:35:00 Happy birthday Số 82
11:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 25 PM
11:55:00 PHHVN : Ve vàng dế lửa Tập 2 PL
12:45:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 16
13:15:00 Nhí tài năng Số 7
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 20
15:10:00 Khám phá thế giới Số 10
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 8
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Happy birthday Số 82
17:00:00 PHHVN : Xe đạp PL
17:30:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
17:35:00 Nhìn hình bắt chữ Số 25
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 17 PL
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 9 PM
19:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 92
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 5 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 21 PM
21:10:00 Hài : Nhất bên trọng PL
21:45:00 Happy birthday Số 83
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 8 PL
22:50:00 PHHVN : Xe đạp PL
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 9
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 92
0:20:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 17
0:50:00 PHHVN : Xe đạp PL
1:20:00 Kids&Family new Số 37

Comments

comments

Comments are closed.