Lịch phát sóng Thứ 4 ngày 20/11/2013

Chúc Nguyễn 20/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình – Kids & Family TV – VTC11

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 ngày 20 tháng 11 năm 2013:

Giờ PS – Tên chương trình
6:28:00 Tập thể dục buổi sáng
6:36:20 Phim Khang Hy vi hành – Tập 30 . 1
7:00:40 Phim Khang Hy vi hành – Tập 30 . 2
7:28:50  Tôi yêu nhà tôi – Số 7
8:01:15 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 18 . 1
8:32:00 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 18 . 2
9:16:45 PHH Vua sư tử – Tập 42 . 1
9:30:10 PHH Vua sư tử – Tập 42 . 2
9:48:20 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 58
10:21:30 Vui học Toán – Số 19 (Phần 1)
10:35:55 Happy birthday – Số 50
10:51:20 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 53 . 1 (Phần III)
11:01:25 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 53 . 2 (Phần III)
11:35:40 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 4
11:45:15 Đuổi hình bắt chữ – Số 1
11:50:25 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
11:55:40 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 18 . 1
12:09:00 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 18 . 2
12:46:45 PHH Vua sư tử – Tập 42 . 1
13:03:00 PHH Vua sư tử – Tập 42 . 2
13:19:20 Nào mình cùng đi Số 19
13:56:20 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 18 . 1
14:27:25 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 18 . 2
15:08:55 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 50
15:25:10 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 53 . 1 (Phần III)
15:33:55 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 53 . 2 (Phần III)
15:49:00 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
16:15:00 Music 4 Kids – Số 43
16:29:40 Đuổi hình bắt chữ – Số 1
16:39:00 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
17:08:25 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 19 . 1
17:22:00 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 19 . 2
17:38:50 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 59
17:49:00 Ca nhạc : Bài 5, Bài 6, Bài 4
18:05:55 PHH Vua sư tử – Tập 43 . 1
18:22:00 PHH Vua sư tử – Tập 43 . 2
18:44:10 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 54 . 1 (Phần III)
18:54:45 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 54 . 2 (Phần III)
19:03:00 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
19:17:50 Kids&Family News – Số 11
19:35:45 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 1 . 1
20:00:30 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 1 . 2
20:24:10 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 19 . 1
20:48:55 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 19 . 2
21:17:45 Phim Hài 68. Gia đình học Bất – Phần 1
21:33:15 Phim Hài 68. Gia đình học Bất – Phần 2
21:54:05 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
22:00:10 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 19 . 1
22:25:50 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 19 . 2
22:51:35 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 19 . 1
23:02:20 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 19 . 2
23:20:55 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 54 . 1 (Phần III)
23:28:30 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 54 . 2 (Phần III)
23:40:45 Happy birthday – Số 50
23:50:55 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 66
0:10:25 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
0:20:05 PHH Vua sư tử – Tập 43 . 1
0:32:50 PHH Vua sư tử – Tập 43 . 2
0:48:20 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 19 . 1
0:59:05 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 19 . 2
1:19:05 Kids&Family News – Số 11

Comments

comments

Comments are closed.