CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 18 tháng 12 năm 2013

Chúc Nguyễn 18/12/2013 Comments Off

Thời gian Thứ 4 ( Ngày 18/12 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 28
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 11
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 14 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 14 ( P2 )
9:15:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 19
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 18
9:55:00 Vui học Toán Số 22
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 23
10:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 2
11:35:00 Ống kính biết tuốt Số 18
11:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 5 PM
11:55:00 Pocoyo Tập 3+4
12:45:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 19
13:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 70
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 46 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 46 ( P2 )
15:10:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 54
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 2
16:15:00 Music 4 Kids Số 47
16:40:00 Vui học Toán Số 22
17:10:00 Pocoyo Tập 5,6 PL
17:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 3 PL
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 20 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 3 PM
19:15:00 Kids&Family new Số 15
19:30:00 Tể tướng lưu gù Tập 29 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 47 PM
21:10:00 Hài : Buôn chứng PL
21:40:00 Vui học Toán Số 22
22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 15 PL
22:50:00 Pocoyo Tập 5+6 PL
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 3
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 70
0:20:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 20
0:50:00 Pocoyo Tập 5,6 PL
1:20:00 Kids&Family new Số 15

Comments

comments

Comments are closed.