CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 18 tháng 06 năm 2014

Chúc Nguyễn 18/06/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 4 ( Ngày 18/06 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 32
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 35
7:45:00 Happy birthday Số 89
8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 3
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 18
9:45:00 Nào mình cùng đi Số 49
10:20:00 Lớp học gà con Số 13
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 36
11:35:00 Happy birthday Số 89
11:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 29 PM
11:55:00 PHHVN : Thỏ và nhím & Ngôi nhà nhỏ trong rừng
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 18
13:15:00 Nhí tài năng Số 11
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 48
15:10:00 Khám phá thế giới Số 18
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 36
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Happy birthday Số 89
17:00:00 PHHVN : Chiếc lá PM
17:30:00 Sức khỏe đôi mắt Số 2
17:35:00 Nhìn hình bắt chữ Số 29
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 19 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 37 PM
19:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 96
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 33 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 49 PM
21:10:00 Hài : Công cha như PL
21:45:00 Happy birthday Số 89
22:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 4 PL
22:50:00 PHHVN : Chiếc lá
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 37
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 96
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 19
0:50:00 PHHVN : Chiếc lá
1:20:00 Kids&Family new Số 41

Comments

comments

Comments are closed.