CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 16 tháng 07 năm 2014

Chúc Nguyễn 16/07/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 22
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 39
7:45:00 Happy birthday Số 96
8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 31
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 46
9:45:00 Nào mình cùng đi Số 52
10:20:00 Kids&Family new Số 45
10:55:00 Thị trấn mộng mơ Tập 12
11:35:00 Happy birthday Số 96
11:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 33 PM
11:55:00 PHHVN : Một ngày đáng nhớ của Bi & Cha và con PL
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 46
13:15:00 Nhí tài năng Số 15
13:55:00 Gia đình là số 1 Tập 5
15:15:00 Khám phá thế giới Số 26
15:30:00 Thị trấn mộng mơ Tập 12
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Happy birthday Số 96
17:00:00 PHHVN : Sếu và cáo & Đàn vịt trời PL
17:30:00 Sức khỏe đôi mắt Số 2
17:35:00 Nhìn hình bắt chữ Số 33
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 47 PM
18:30:00 Thị trấn mộng mơ Tập 13 PM
19:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 100
19:30:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 23 PM
20:30:00 Gia đình là số 1 Tập 6 PM
21:20:00 Hài : Con dâu lí tưởng PL
21:45:00 Happy birthday Số 96
22:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 32 PL
22:50:00 PHHVN : Sếu và cáo & Đàn vịt trời PL
23:20:00 Thị trấn mộng mơ Tập 13
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 100
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 47
0:50:00 PHHVN : Sếu và cáo & Đàn vịt trời PL
1:20:00 Kids&Family new Số 45

Comments

comments

Comments are closed.