CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 14 tháng 05 năm 2014

Vân Anh Nguyễn 14/05/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 A hữu chính truyện Tập 27
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 31
7:45:00 Happy birthday Số 80
8:00:00 Khang hi vi hành Tập 30 ( P1 )
8:30:00 Khang hi vi hành Tập 30 ( P2 )
9:15:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 9
9:45:00 Nào mình cùng đi Số 44
10:20:00 Lớp học gà con Số 3
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 1
11:35:00 Happy birthday Số 80
11:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 24 PL
11:55:00 PHHVN : Lá cây và lông vũ
12:45:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 9
13:15:00 Nhí tài năng Số 6
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 13 ( P1 )
14:25:00 Gia đình đá quý Tập 13 ( P2 )
15:10:00 Khám phá thế giới Số 8
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 1
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Happy birthday Số 80
17:00:00 PHHVN : Nhân hàng thời gian PL
17:30:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
17:35:00 Nhìn hình bắt chữ Số 24
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 10 PL
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 2 PM
19:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 91
19:30:00 A hữu chính truyện Tập 28 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 14 PM
21:10:00 Hài : Email tình yêu PL
21:45:00 Happy birthday Số 80
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 1 PL
22:50:00 PHHVN : Nhân hàng thời gian
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 2
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 91
0:20:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 10
0:50:00 PHHVN : Nhân hàng thời gian
1:20:00 Kids&Family new Số 36

Comments

comments

Comments are closed.