CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 12 tháng 03 năm 2014

Chúc Nguyễn 12/03/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 23
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 22
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 55 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 55 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 28
9:45:00 Kids&Family new Số 27
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 35
10:45:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 22
11:35:00 Happy birthday Số 68
11:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 16 PL
11:55:00 PHHVN : Cún con đi học
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 28
13:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 82
13:55:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 22 ( P1 )
14:25:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 22 ( P2 )
15:10:00 Điều kì diệu quanh ta Số 5
15:25:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 22
16:15:00 Nào mình cùng đi Số 35
16:40:00 Happy birthday Số 68
16:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
17:10:00 PHHVN : Chiếc áo tàng hình PM
17:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 15 PL
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 29 PL
18:35:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 23 PM
19:15:00 Kids&Family new Số 27
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 24 PM
20:20:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 23 PM
21:10:00 Hài : Hội chứng tivi PM
21:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 15
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 56 PL
22:50:00 PHHVN : Chiếc áo tàng hình
23:20:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 23
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 82
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 29
0:50:00 PHHVN : Chiếc áo tàng hình
1:20:00 Kids&Family new Số 27

Comments

comments

Comments are closed.