CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 12 tháng 02 năm 2014

Chúc Nguyễn 12/02/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 4 ( Ngày 12/02 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 41
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 19
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 27 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 27 ( P2 )
9:15:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 9 PL
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 26
9:55:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 78
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 31
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 23
11:35:00 Ống kính biết tuốt Số 26
11:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 13 PM
11:55:00 PHHVN : Mẹo vặt 2
12:45:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 9 PL
13:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 78
13:55:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 16 ( P1 )
14:25:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 16 ( P2 )
15:10:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 1
15:25:00 Thần xe siêu tốc Tập 23
16:15:00 Music 4 Kids Số 55
16:40:00 Nhìn hình bắt chữ Số 12
16:45:00 Happy birthday Số 62
17:10:00 PHHVN : Mẹo vặt 2 PM
17:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 11 PL
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 1 PL
18:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 24 PM
19:15:00 Kids&Family new Số 23
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 42 PM
20:20:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 17 PM
21:10:00 Hài : Bói Ông bói bà PM
21:40:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 1

22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 28 PL

22:50:00 PHHVN : Mẹo vặt 2
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 24
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 78
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 1 PL
0:50:00 PHHVN : Mẹo vặt 2
1:20:00 Kids&Family new Số 23

Comments

comments

Comments are closed.