CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 ( Ngày 11/12 )

Chúc Nguyễn 11/12/2013 Comments Off

Giờ Ps Thứ 4 ( Ngày 11/12 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 21
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 10
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 7 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 7 ( P2 )
9:15:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 12
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 17
9:55:00 Vui học Toán Số 21 ( P 1)
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 22
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 3 ) Tập 74
11:35:00 Ống kính biết tuốt Số 17
11:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 4 PM
11:55:00 Đấu sĩ LBX Tập 39
12:45:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 12
13:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 69
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 39 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 39 ( P2 )
15:10:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 53
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 3 ) Tập 74
16:15:00 Music 4 Kids Số 46
16:35:00 Ống kính biết tuốt Số 17
16:40:00 Vui học Toán Số 21 ( P 2 )
16:45:00 Happy birthday Số 53
17:10:00 Đấu sĩ LBX tập 40 PL
17:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 2 PL
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 13 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 3 ) Tập 75 PM
19:15:00 Kids&Family new Số 14
19:30:00 Tể tướng lưu gù Tập 22 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 40 PM
21:10:00 Hài : Dập mặt + Dọn nhà PM
21:40:00 Vui học Toán Số 21 ( P 2)
22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 8 PL
22:50:00 Đấu sĩ LBX tập 40
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 3 ) Tập 75
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 69
0:20:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 13
0:50:00 Đấu sĩ LBX tập 40
1:20:00 Kids&Family new Số 14

Comments

comments

Comments are closed.