CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 11 tháng 06 năm 2014

Chúc Nguyễn 11/06/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 4 ( Ngày 11/06 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 25
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 34
7:45:00 Happy birthday Số 88
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 28
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 11
9:45:00 Nào mình cùng đi Số 48
10:20:00 Lớp học gà con Số 11
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 29
11:35:00 Happy birthday Số 88
11:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 28 PM
11:55:00 PHHVN : Dấu vết nghiệt ngã & Anh chàng số 9
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 11
13:15:00 Nhí tài năng Số 10
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 41
15:10:00 Khám phá thế giới Số 16
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 29
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Happy birthday Số 88
17:00:00 PHHVN : Một ngày đáng nhớ của Bi & Cha và con PM
17:30:00 Sức khỏe đôi mắt Số 2
17:35:00 Nhìn hình bắt chữ Số 27
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 12 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 30 PM
19:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 95
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 26 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 42 PM
21:10:00 Hài : Đích tôn ngoại PL
21:45:00 Happy birthday Số 88
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 29 PL
22:50:00 PHHVN : Một ngày đáng nhớ của Bi & Cha và con
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 30
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 95
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 12
0:50:00 PHHVN : Một ngày đáng nhớ của Bi & Cha và con
1:20:00 Kids&Family new Số 40

Comments

comments

Comments are closed.