CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 ngày 06 tháng 11 năm 2013

Chúc Nguyễn 06/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 4 ngày 06 tháng 11 năm 2013

Giờ PS         Tên chương trình

6:27:00        Tập thể dục buổi sáng

6:35:20        Phim  Khang Hy vi hành – Tập  16 . 1

6:58:35        Phim  Khang Hy vi hành – Tập  16 . 2

7:26:00        Tôi yêu nhà tôi – Số 5

8:00:25        Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 4 . 1

8:31:20        Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 4 . 2

9:15:25        PHH  Vua sư tử – Tập 28 . 1

9:27:45        PHH  Vua sư tử – Tập 28 . 2

9:47:05        Ước mơ của bé – Số 52

10:20:15      Vui học Toán – Số 16 (Phần 1)

10:34:35      Ống kính biết tuốt – Số 12

10:48:50      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 39 . 1 (Phần III)

10:58:50      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 39 . 2 (Phần III)

11:35:05      Những que diêm thông minh – Số 75

11:40:55      Happy birthday – Số 49

11:50:05      Ống kính biết tuốt – Số 12

11:55:45      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 4 . 1

12:09:15      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 4 . 2

12:47:30      PHH  Vua sư tử – Tập 28 . 1

13:02:40      PHH  Vua sư tử – Tập 28 . 2

13:18:20      Nào mình cùng đi Số 17

13:55:45      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 4 . 1

14:26:00      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 4 . 2

15:06:55      Yêu con hơn mỗi ngày – Số 48

15:25:40      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 39 . 1 (Phần III)

15:34:20      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 39 . 2 (Phần III)

15:49:15      Ống kính biết tuốt – Số 12

16:15:25      Happy birthday – Số 49

16:30:05      Những que diêm thông minh – Số 75

16:39:15      Vui học Toán – Số 16 (Phần 2)

17:08:55      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 5 . 1

17:22:25      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 5 . 2

17:39:30      Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 57

17:49:40      Ca nhạc :   Bài 15, Bài 16, Bài 17

18:09:00      PHH  Vua sư tử – Tập 29 . 1

18:24:30      PHH  Vua sư tử – Tập 29 . 2

18:42:55      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 40 . 1 (Phần III)

18:53:25      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 40 . 2 (Phần III)

19:15:45      Ước mơ của bé – Số 53

19:25:25      Ống kính biết tuốt – Số 12

19:31:20      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  17 . 1

19:55:50      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  17 . 2

20:22:15      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 5 . 1

20:48:50      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 5 . 2

21:14:30      Phim Hài  55. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài   – Phần 1

21:28:50      Phim Hài 55. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài   – Phần 2

21:50:20      Vui học Toán – Số 16 (Phần 2)

22:00:25      Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 5 . 1

22:26:25      Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 5 . 2

22:51:50      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 5 . 1

23:02:30      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 5 . 2

23:20:20      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 40 . 1 (Phần III)

23:27:50      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 40 . 2 (Phần III)

23:40:15      Những que diêm thông minh – Số 75

23:50:05      Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 64

0:10:55        Ống kính biết tuốt – Số 12

0:20:50        PHH  Vua sư tử – Tập 29 . 1

0:33:00        PHH  Vua sư tử – Tập 29 . 2

0:50:35        PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 5 . 1

1:01:15        PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 5 . 2

1:20:30        Kids&Family News – Số 10

Comments

comments

Comments are closed.