CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 05 tháng 03 năm 2014

Chúc Nguyễn 05/03/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 16
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 21
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 48 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 48 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 21
9:45:00 Kids&Family new Số 26
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 34
10:45:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 15
11:35:00 Happy birthday Số 67
11:40:00
11:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 16 PM
11:55:00 PHHVN : Cái vỏ chuối
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 21
13:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 81
13:55:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 15 ( P1 )
14:25:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 15 ( P2 )
15:10:00 Điều kì diệu quanh ta Số 4
15:25:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 15
16:15:00 Nào mình cùng đi Số 34
16:40:00 Happy birthday Số 67
16:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
17:10:00 PHHVN : Khói thuốc lá PM
17:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 14 PL
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 22 PL
18:35:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 16 PM
19:15:00 Kids&Family new Số 26
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 17 PM
20:20:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 16 PM
21:10:00 Hài : Cụ tổ hiển linh Tập 1 PM
21:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 14
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 49 PL
22:50:00 PHHVN : Khói thuốc lá
23:20:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 9
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 81
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 22
0:50:00 PHHVN : Khói thuốc lá
1:20:00 Kids&Family new Số 26

Comments

comments

Comments are closed.