CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 05 tháng 02 năm 2014

Chúc Nguyễn 05/02/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 4 ( Ngày 05/02 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 34
7:25:00 Chương trình tết : Bóng bay nghệ thuật
7:40:00 PHHVN : Mị Châu – Trọng Thủy 1
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 20 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 20 ( P2 )
8:55:00 Chương trình tết : Tết của người Việt
9:15:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tấp 2
9:45:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 77
9:55:00 Ống kính biết tuốt Số 25
10:00:00 Hài : Bữa tiệc Xuân
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 16
11:15:00 Chương trình tết : Ca nhạc Chào Xuân mới
11:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 12 PM
11:55:00 PHHVN : Vào hang kiến phần 2
12:25:00 Ca nhạc thiếu nhi
12:45:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tấp 2
13:15:00 Hài : Cổ tích thời @ Tập 1
13:55:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 9 ( P1 )
14:25:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 9 ( P2 )
14:50:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 2 PL
15:10:00 Thần xe siêu tốc Tập 16
15:55:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 15
16:15:00 Music 4 Kids Số 54
16:40:00 Nhìn hình bắt chữ Số 12
16:45:00 Happy birthday Số 61
16:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
17:10:00 PHHVN : Vào hang kiến phần 3 PM
17:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 10 PL
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 3 PL
18:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 17 PM
19:15:00 Kids&Family new Số 22
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 35 PM
20:20:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 10 PM
21:10:00 Hài : Tết vào tết ra PM
21:40:00 Chương trình tết : Tết của người Việt

21:50:00 Địch nhân kiệt Tập 21 PL
22:50:00 PHHVN : Vào hang kiến phần 3
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 17
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 77
0:20:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 1 PL
0:50:00 PHHVN : Vào hang kiến phần 3
1:20:00 Kids&Family new Số 22

Comments

comments

Comments are closed.