CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 02 tháng 07 năm 2014

Chúc Nguyễn 02/07/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 4 ( Ngày 02/07 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 8
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 37
7:45:00 Happy birthday Số 93
8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 17
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 32
9:45:00 Nào mình cùng đi Số 51
10:20:00 Lớp học gà con Số 17
10:55:00 Anh hùng thiên hà Tập 50
11:35:00 Happy birthday Số 93
11:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 31 PM
11:55:00 PHHVN : Những hình vẽ & Sự tích cây nêu
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 32
13:15:00 Nhí tài năng Số 13
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 61
15:15:00 Khám phá thế giới Số 22
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 50
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Happy birthday Số 93
17:00:00  PHHVN :  Thủ lĩnh vây lửa  & Hồn của đá  PM
17:30:00 Sức khỏe đôi mắt Số 2
17:35:00 Nhìn hình bắt chữ Số 31
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 33 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 51 PM
19:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 98
19:30:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 9 PM
20:30:00 Gia đình đá quý Tập 62 PM
21:10:00 Hài : Thẩm mĩ viện như ý PL
21:45:00 Happy birthday Số 93
22:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 18 PL
22:50:00 PHHVN : Dơi con – cú con & Câu chuyện hình khối
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 51
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 98
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 33
0:50:00 PHHVN : Dơi con – cú con & Câu chuyện hình khối
1:20:00 Kids&Family new Số 43

Comments

comments

Comments are closed.