CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 01 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 01/01/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 4 ( Ngày 01/1 )

Giờ PS          Tên Chương Trình
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 2
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 13
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 28 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 28 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 4.1
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 20
9:55:00 Vui học Toán Số 23
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 25
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 16
11:35:00 Ống kính biết tuốt Số 20
11:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 7 PM
11:55:00 Pocoyo Tập 23+24+25+26
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 4.1
13:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 72
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 60 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 60 ( P2 )
15:10:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 56
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 16
16:15:00 Music 4 Kids Số 49
16:40:00 Vui học Toán Số 23
16:45:00 Happy birthday Số 56
17:10:00 Pocoyo Tập 27+28+29+30 PL
17:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 5 PL
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 4.2 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 17 PM
19:15:00 Kids&Family new Số 17
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 3 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 61 PM
21:10:00 Hài : Bầu sô sao xẹt PL
21:40:00 Vui học Toán Số 23

22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 29 PL
22:50:00 Pocoyo Tập 27+28+29+30 PL
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 17
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 72
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 4.2
0:50:00 Pocoyo Tập 27+28+29+30 PL
1:20:00 Kids&Family new Số 17

Comments

comments

Comments are closed.