CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 31 tháng 12 năm 2013

Chúc Nguyễn 31/12/2013 Comments Off

Giờ PS   Tên Chương Trình

6:30 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35 Đại hòe thụ Tập 1
7:25 Yêu con hơn mỗi ngày Số 56
8:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 27 ( P1 )
8:30 Ỷ thiên đồ long ký Tập 27 ( P2 )
9:15 Huyền thoại CHIMA Tập 3.2
9:45 Vui học Toán Số 23
9:55 Nhìn hình đoán chữ Số 6
10:20 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 72
10:45 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 15
11:35 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 4
11:45 Ống kính biết tuốt Số 20
11:55 Pocoyo Tập 19+20+21+22
12:45 Huyền thoại CHIMA Tập 3.2
13:15 Yêu con hơn mỗi ngày Số 56
13:55 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 59 ( P1 )
14:25 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 59 ( P2 )
15:10 Music 4 Kids Số 49
15:25 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 15
16:15 Tôi yêu nhà Tôi Số 13
16:40 Vui học Toán Số 23
16:45 Ống kính biết tuốt Số 20
17:10 Pocoyo Tập 23+24+25+26 PL
17:40 Happy birthday Số 56 PM
17:45 Nhìn hình bắt chữ Số 5
17:55 Ca nhạc thiếu nhi
18:05 Huyền thoại CHIMA Tập 4.1 PM
18:35 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 16 PM
19:15 Kể chuyện danh nhân số 10
19:30 Đại hòe thụ Tập 2 PM
20:20 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 60 PM
21:10 Hài : Giang sơn mỹ nhân PL
21:40 Nhìn hình đoán chữ Số 6
21:45 Ống kính biết tuốt Số 20
22:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 28 PL
22:50 Pocoyo Tập 23+24+25+26 PL
23:20 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 16
23:50 Kids&Family new Số 17
0:20 Huyền thoại CHIMA Tập 4.1
0:50 Pocoyo Tập 23+24+25+26 PL
1:20 Yêu con hơn mỗi ngày Số 56

Comments

comments

Comments are closed.