CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 28 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 28/01/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 3 ( Ngày 28/01 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 29
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 29
7:40:00 PHHVN : Bù nhìn rơm
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 15 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 15 ( P2 )
8:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 17.2
9:45:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 17
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 10
10:00:00 PHHVN : Bù nhìn rơm
10:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 76
10:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 8
11:15:00 Hài : Các mẫu hậu vạn tuế
11:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 8
11:45:00 Ống kính biết tuốt Số 24
11:55:00 PHHVN : Càng to càng nhỏ
12:25:00 Ca nhạc thiếu nhi
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 17.2
13:15:00 Kids&Family new Số 21
13:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 8
13:55:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 4 ( P1 )
14:25:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 4 ( P2 )
14:50:00 Huyền thoại CHIMA Tập 17.2
15:10:00 Music 4 Kids Số 53
15:25:00 Thần xe siêu tốc Tập 8
15:55:00 Hài : Vợ chồng bá kiến
16:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 17
16:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 10
16:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
17:10:00 PHHVN : Chim cút lầm tổ PM
17:40:00 Happy birthday Số 60 PM
17:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 10
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 18.1 PM
18:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 9 PM
19:15:00 Kể chuyện danh nhân số 14
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 30 PM
20:20:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 5 PM
21:10:00 Hài : Người lịch sự PM
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 10
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 16 PL
22:50:00 PHHVN : Chim cút lầm tổ
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 9
23:50:00 Kids&Family new Số 21
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 18.1
0:50:00 PHHVN : Chim cút lầm tổ
1:20:00 Music 4 Kids Số 53

Comments

comments

Comments are closed.