“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 ngày 26 tháng 11 năm 2013″

Chúc Nguyễn 26/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 3 ngày 26 tháng 11 năm 2013″
Giờ PS Tên chương trình
6:27:30 Tập thể dục buổi sáng
6:36:20 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 6 . 1
7:02:35 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 6 . 2
7:29:55 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 51
7:59:35 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 24 . 1
8:29:10 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 24 . 2
9:15:10 PHH Vua sư tử – Tập 48 . 1
9:26:40 PHH Vua sư tử – Tập 48 . 2
9:45:00 Vui học Toán – Số 20 (Phần 2)
9:53:30 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
10:20:15 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 67
10:51:40 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 59 . 1 (Phần III)
11:01:35 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 59 . 2 (Phần III)
11:35:05 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 59
11:45:05 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
11:50:55 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 24 . 1
12:03:05 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 24 . 2
12:42:25 PHH Vua sư tử – Tập 48 . 1
12:56:25 PHH Vua sư tử – Tập 48 . 2
13:15:50 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 51
13:55:00 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 24 . 1
14:26:05 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 24 . 2
14:47:55 Nhìn hình bắt chữ – Số 1
15:08:15 Music 4 Kids – Số 44
15:25:10 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 59 . 1 (Phần III)
15:33:55 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 59 . 2 (Phần III)
15:50:15 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
16:15:00 Tôi yêu nhà tôi – Số 8
16:42:10 Vui học Toán – Số 20 (Phần 2)
17:10:05 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 25 . 1
17:24:00 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 25 . 2
17:40:15 Happy birthday – Số 51
17:46:25 Ca nhạc : Bài 9 , Bài 8, Bài 7
18:05:30 PHH Vua sư tử – Tập 49 . 1
18:23:25 PHH Vua sư tử – Tập 49 . 2
18:42:45 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 60 . 1 (Phần III)
18:53:20 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 60 . 2 (Phần III)
19:15:40 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 5
19:25:15 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
19:32:05 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 7 . 1
19:56:50 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 7 . 2
20:21:55 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 25 . 1
20:48:30 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 25 . 2
21:11:35 Phim Hài Nhồi nhét – Phần 1
21:27:05 Phim Hài Nhồi nhét – Phần 2
21:45:10 Happy birthday – Số 50
22:00:15 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 25 . 1
22:25:20 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 25 . 2
22:51:10 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 25 . 1
23:02:35 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 25 . 2
23:20:35 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 60 . 1 (Phần III)
23:28:10 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 60 . 2 (Phần III)
23:40:55 Happy birthday – Số 50
23:51:05 Kids&Family News – Số 12
0:10:25 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
0:20:05 PHH Vua sư tử – Tập 49 . 1
0:35:00 PHH Vua sư tử – Tập 49 . 2
0:50:00 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 25 . 1
1:01:25 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 25 . 2
1:20:20 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 51

Comments

comments

Comments are closed.