CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 25 tháng 03 năm 2014

Chúc Nguyễn 25/03/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 36
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 37
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 68 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 68 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 41
9:45:00 Music 4 Kids Số 61
10:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 84
10:45:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 3
11:35:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 16
11:55:00 PHHVN :
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 41
13:15:00 Kids&Family new Số 29
13:55:00 Chinh phục thiên tài Tập 9 ( P1 )
14:25:00 Chinh phục thiên tài Tập 9 ( P2 )
15:10:00 Music 4 Kids Số 61
15:25:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 3
16:15:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:30:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
17:05:00 PHHV : Trên giá sách PM
17:25:00 Trực tiếp Game tương tác PM
17:40:00 Happy birthday Số 71 PM
17:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 17
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 42 PL
18:35:00 Bầy khủng long bé nhé Tập 4 PM
19:15:00 Điều kì diệu quanh ta Số 7
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 37 PM
20:20:00 Chinh phục thiên tài Tập 10 PM
21:10:00 Hài : Cái chính là không được mất bình tĩnh PL
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 17
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 69 PL
22:50:00 PHHV : Trên giá sách
23:20:00 Bầy khủng long bé nhé Tập 4
23:50:00 Kids&Family new Số 29
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 42
0:50:00 PHHV : Trên giá sách
1:20:00 Music 4 Kids Số 61

Comments

comments

Comments are closed.