CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 24 tháng 12 năm 2013

Chúc Nguyễn 24/12/2013 Comments Off

Giờ Ps Thứ 3 ( Ngày 24/12 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 34
7:25:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 55
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 20 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 20 ( P2 )
9:15:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 25
9:45:00 Vui học Toán Số 23
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 5
10:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 71
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 8
11:35:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 3
11:45:00 Ống kính biết tuốt Số 19
11:55:00 Pocoyo Tập 8+10
12:45:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 25
13:15:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 55
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 52 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 52 ( P2 )
15:10:00 Music 4 Kids Số 48
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 8
16:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 12
16:40:00 Vui học Toán Số 23
16:45:00 Ống kính biết tuốt Số 19
17:10:00 Pocoyo Tập 11+12 PL
17:40:00 Happy birthday Số 55 PM
17:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 5
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 26 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 9 PM
19:15:00 Kể chuyện danh nhân số 9
19:30:00 Tể tướng lưu gù Tập 35 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 53 PM
21:10:00 Hài : Chỉ vì thần tượng PL
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 5
Ống kính biết tuốt Số 19
22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 21 PL
22:50:00 Pocoyo Tập 11+12 PL
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 9
23:50:00 Kids&Family new Số 16
0:20:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 26
0:50:00 Pocoyo Tập 11+12 PL
1:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 55

Comments

comments

Comments are closed.