CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 21 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 21/01/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 3 ( Ngày 21/01 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 22
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 28
7:40:00 PHHVN : Mị Châu – Trọng Thủy 1
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 8 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 8 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 14.1
9:45:00 Music 4 Kids Số 52
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 9
10:00:00 PHHVN : Mị Châu – Trọng Thủy 1
10:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 75
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 1
11:35:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 7
11:45:00 Ống kính biết tuốt Số 23
11:55:00 PHHVN : Mị Châu – Trọng Thủy 1
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 14.1
13:15:00 Kids&Family new Số 20
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 80 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 80 ( P2 )
15:10:00 Music 4 Kids Số 52
15:25:00 Thần xe siêu tốc Tập 1
16:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 16
16:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 9
16:45:00 Ống kính biết tuốt Số 23
17:10:00 PHHVN : Mỹ Châu – Trọng Thủy phần 2 PM
17:40:00 Happy birthday Số 59 PM
17:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 9
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 14.2 PM
18:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 2 PM
19:15:00 Kể chuyện danh nhân số 13
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 23 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 81 PM
21:10:00 Hài : Tiền ơi phần 2 PM
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 9
Ống kính biết tuốt Số 23
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 9 PL
22:50:00 PHHVN : Mỹ Châu – Trọng Thủy phần 2
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 2
23:50:00 Kids&Family new Số 20
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 14.2
0:50:00 PHHVN : Mỹ Châu – Trọng Thủy phần 2
1:20:00 Music 4 Kids Số 52

Comments

comments

Comments are closed.