CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 20 tháng 05 năm 2014

Chúc Nguyễn 20/05/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 3
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 45
7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 24
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 6
9:15:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 15
9:45:00 Happy birthday Số 81
9:55:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
10:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 92
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 7
11:35:00 Khám phá thế giới Số 10
11:55:00 PHHVN : Ve vàng dế lửa Tập 1 PL
12:45:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 15
13:15:00 Kids&Family new Số 37
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 19
15:10:00 Music 4 Kids Số 69
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 7
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 24
17:00:00 PHHVN : Ve vàng dế lửa Tập 2 PL
17:30:00 Happy birthday Số 82 PM
17:35:00 Nhìn hình bắt chữ Số 24
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 16 PL
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 8 PM
19:15:00 Lớp học gà con Số 5 PM
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 4 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 20 PM
21:10:00 Hài : Người mẫu PL
21:45:00 Happy birthday Số 83
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 7 PL
22:50:00 PHHVN : Ve vàng dế lửa 2 PL
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 8
23:50:00 Kids&Family new Số 37
0:20:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 16
0:50:00 PHHVN : Ve vàng dế lửa Tập 2 PL
1:20:00 Music 4 Kids Số 69

Comments

comments

Comments are closed.