CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 ,Ngày 17/12/2013

Chúc Nguyễn 17/12/2013 1

Thời gian Thứ 3 ( Ngày 17/12 )
6:30:00  tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 27
7:25:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 54
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 13 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 13 ( P2 )
9:15:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 18
9:45:00 Vui học Toán Số 22
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 4
10:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 70
10:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 1
11:35:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 2
11:45:00 Ống kính biết tuốt Số 18
11:55:00 Pocoyo Tập 1+2
12:45:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 18
13:15:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 54
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 45 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 45 ( P2 )
15:10:00 Music 4 Kids Số 47
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 1
16:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 11
16:40:00 Vui học Toán Số 22
17:10:00 Pocoyo Tập 3+4 PL
17:40:00 Happy birthday Số 54 PM
17:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 4
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 19 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 2 PM
19:15:00 Kể chuyện danh nhân số 8
19:30:00 Tể tướng lưu gù Tập 28 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 46 PM
21:10:00 Hài : Họp hành PL
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 4
22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 14 PL
22:50:00 Pocoyo Tập 3+4 PL
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 2
23:50:00 Kids&Family new Số 15
0:20:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 19
0:50:00 Pocoyo Tập 3+4 PL
1:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 54

Comments

comments

One Comment »

  1. Nguyễn Trọng Tài 17/12/2013 at 11:57 pm -

    các anh chị biên tập viên ơi cho phát sóng lại phim đáu sĩ lbx di,vi phim do hay lắm,em rất thích xem