CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 17 tháng 06 năm 2014

Chúc Nguyễn 17/06/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 3 ( Ngày 17/06 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 31
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 49
7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 28
8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 2
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 17
9:45:00 Happy birthday Số 878
9:55:00 Sức khỏe đôi mắt Số 2
10:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 96
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 35
11:35:00 Khám phá thế giới Số 18
11:55:00 PHHVN : Sựu tích cái nhà sàn & Sự tích con Sam
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 17
13:15:00 Kids&Family new Số 41
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 47
15:10:00 Music 4 Kids Số 73
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 35
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 28
17:00:00 PHHVN : Thỏ và nhím & Ngôi nhà nhỏ trong rừng PM
17:30:00 Happy birthday Số 89 PM
17:35:00 Nhìn hình bắt chữ Số 28
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 18 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 36 PM
19:15:00 Lớp học gà con Số 13 PM
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 32 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 48 PM
21:10:00 Hài : Chàng và nàng PL
21:45:00 Happy birthday Số 89
22:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 3 PL
22:50:00 PHHVN : Thỏ và nhím & Ngôi nhà nhỏ trong rừng
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 36
23:50:00 Kids&Family new Số 41
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 18
0:50:00 PHHVN : Thỏ và nhím & Ngôi nhà nhỏ trong rừng
1:20:00 Music 4 Kids Số 73

Comments

comments

Comments are closed.