CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 ngày 12 tháng 11 năm 2013

Chúc Nguyễn 12/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 3 ngày 12 tháng 11 năm 2013

Giờ PS         Tên chương trình

6:27:00        Tập thể dục buổi sáng

6:35:20        Phim  Khang Hy vi hành – Tập  22 . 1

7:00:20        Phim  Khang Hy vi hành – Tập  22 . 2

7:26:45        Yêu con hơn mỗi ngày – Số 49

7:42:35        Ống kính biết tuốt – Số 13

8:00:40        Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 10 . 1

8:31:05        Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 10 . 2

9:15:00        PHH  Vua sư tử – Tập 34 . 1

9:25:30        PHH  Vua sư tử – Tập 34 . 2

9:44:25        Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 57

9:54:25        Vui học Toán – Số 18 (Phần 2)

10:20:00      Ước mơ của bé – Số 53

10:33:20      Happy birthday – Số 49

10:48:45      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 45 . 1 (Phần III)

10:58:50      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 45 . 2 (Phần III)

11:35:05      Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 65

11:50:25      Ống kính biết tuốt – Số 13

11:56:05      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 10 . 1

12:10:10      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 10 . 2

12:48:15      PHH  Vua sư tử – Tập 34 . 1

13:01:35      PHH  Vua sư tử – Tập 34 . 2

13:20:00      Yêu con hơn mỗi ngày – Số 49

13:55:55      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 10 . 1

14:24:35      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 10 . 2

15:09:10      Music 4 Kids – Số 42

15:26:05      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 45 . 1 (Phần III)

15:34:50      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 45 . 2 (Phần III)

15:50:05      Ống kính biết tuốt – Số 13

16:16:15      Tôi yêu nhà tôi – Số 6

16:45:05      Vui học Toán – Số 18 (Phần 2)

17:11:00      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 11 . 1

17:24:35      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 11 . 2

17:40:30      Happy birthday – Số 49

17:48:50      Ca nhạc :   Bài 32,  Bài 33,  Bài 34

18:05:50      PHH  Vua sư tử – Tập 35 . 1

18:24:15      PHH  Vua sư tử – Tập 35 . 2

18:42:30      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 46 . 1 (Phần III)

18:52:55      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 46 . 2 (Phần III)

19:15:30      Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 3

19:30:35      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  23 . 1

19:56:05      Phim  Khang Hy vi hành – Tập  23 . 2

20:21:30      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 11 . 1

20:45:40      Phim  Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 11 . 2

21:13:25      Phim Hài  60. Các bà thông gia  – Phần 1

21:30:05      Phim Hài  60. Các bà thông gia   – Phần 2

21:51:20      Ống kính biết tuốt – Số 13

22:00:35      Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 11 . 1

22:26:10      Phim  Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 11 . 2

22:52:00      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 11 . 1

23:02:45      PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 11 . 2

23:19:50      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 46 . 1 (Phần III)

23:27:15      PHH  Thất kiếm anh hùng – Tập 46 . 2 (Phần III)

23:40:30      Happy birthday – Số 49

23:50:40      Kids&Family News – Số 10

0:10:40        Ống kính biết tuốt – Số 13

0:21:05        PHH  Vua sư tử – Tập 35 . 1

0:36:10        PHH  Vua sư tử – Tập 35 . 2

0:51:40        PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 11 . 1

1:02:25        PHH  Đấu sĩ LBX – Tập 11 . 2

1:21:25        Yêu con hơn mỗi ngày – Số 49

Comments

comments

Comments are closed.