CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 11 tháng 03 năm 2014

Chúc Nguyễn 11/03/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 22
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 35
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 54 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 54 ( P2 )
9:15:00 Đấu sĩ LBX Tập 27
9:45:00 Music 4 Kids Số 59
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
10:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 82
10:45:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 21
11:35:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 14
11:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
11:55:00 PHHVN : Gậy ông đập lưng ông
12:45:00 Đấu sĩ LBX Tập 27
13:15:00 Kids&Family new Số 27
13:55:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 21 ( P1 )
14:25:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 21 ( P2 )
15:10:00 Music 4 Kids Số 59
15:25:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 21
16:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 22
16:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
17:10:00 PHHVN : Cún con đi học PM
17:40:00 Happy birthday Số 68 PM
17:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 16
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Đấu sĩ LBX Tập 28 PL
18:35:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 22 PM
19:15:00 Điều kì diệu quanh ta Số 5
19:30:00 Song Long truyền kỳ Tập 23 PM
20:20:00 Cuộc chiến thừa kế Tập 22 PM
21:10:00 Hài :
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 16
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 55 PL
22:50:00 PHHVN : Cún con đi học
23:20:00 Chim cánh cụt Pororo Tập 22
23:50:00 Kids&Family new Số 27
0:20:00 Đấu sĩ LBX Tập 28
0:50:00 PHHVN : Cún con đi học
1:20:00 Music 4 Kids Số 59

Comments

comments

Comments are closed.