CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 11 tháng 02 năm 2014

Chúc Nguyễn 11/02/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 40
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 31
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 26 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 26 ( P2 )
9:15:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 8 PL
9:45:00 Music 4 Kids Số 55
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 12
10:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 78
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 22
11:35:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 11
11:45:00 Ống kính biết tuốt Số 26
11:55:00 PHHVN : Mẹo vặt 1
12:45:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 8 PL
13:15:00 Kids&Family new Số 23
13:55:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 15 ( P1 )
14:25:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 15 ( P2 )
15:10:00 Music 4 Kids Số 55
15:25:00 Thần xe siêu tốc Tập 22
16:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 19
16:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 12
16:45:00 Ống kính biết tuốt Số 26
17:10:00 PHHVN : Mẹo vặt 1 PM
17:40:00 Happy birthday Số 62 PM
17:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 12
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 9 PL
18:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 23 PM
19:15:00 Kể chuyện danh nhân số 1
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 41 PM
20:20:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 16 PM
21:10:00 Hài : Việc làng PM
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 12
21:50:00 Ống kính biết tuốt Số 26
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 27 PL
22:50:00 PHHVN : Mẹo vặt 1
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 23
23:50:00 Kids&Family new Số 23
0:20:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 9 PL
0:50:00 PHHVN : Mẹo vặt 1
1:20:00 Music 4 Kids Số 55

Comments

comments

Comments are closed.